Consequence

Analog study
Fixed Media, 4 tot 8 speakers (1996)

Consequence is tot stand gekomen bij het Instituut voor Sonologie. Met behulp van analoge schakelingen en tape-loops werden geluiden van een dwerghamster bewerkt tot een ruimtelijke elektronische compositie.

      Consequence (fragment)